Overlastig bus ters

 Bus

overlast op openbaar vervoer.

Inleiding: Hoe voelt een sardine zich in een blik? Wie tijdens de spitsuren wel eens gebruik maakt van het openbaar vervoer zal hierop ongetwijfeld een pasklaar antwoord hebben. Op zichzelf is dat een probleem dat niet zo eenvoudig te verhelpen is, maar de openbare vervoersmaaschappijen doen hun best. Waar ze echter maar moeilijk vat op kunnen krijgen is de overlast die wordt veroorzaakt door een deel van de reizigers.
Overlast op en rond openbaar vervoer neemt steeds meer een prominente rol in het debat. Niet enkel de reizigers worden getroffen, de imagoschade is zeker niet te onderschatten, om van de financiële schade nog niet te spreken.
Het is dan ook niet meer dan logisch dat VZW Overlastig hierop inspeelt.
Om de overlast heel concreet te maken, hebben we een lijnbus omgebouwd naar een speleobox met een staalkaart van de dagelijkse hindernissen.

Betrokkenen: Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer zal zeker al eens overlast ervaren hebben. Daarin heb je twee verschillende categorieën. Enerzijds heb je strafbare overlast, met daaronder vandalisme, zwartrijden, storend gedrag, fysieke en verbale agressie. Uit onderzoeken in België en Nederland is gebleken dat de veroorzakers van strafbare vormen van overlast over het algemeen risicojongeren zijn, vaak jongens van de leeftijdscategorie tussen 16 en 19 jaar, die meestal in groepjes van 2 à 3 optreden. Meestal zijn die ook bekend voor andere criminele feiten. Het overwegend door die groep jongeren gepleegde vandalisme kostte de Lijn bijvoorbeeld in 2008 al 680.000 € aan herstelkosten.
Anderzijds heb je ook de niet strafbare overlast, die veel meer voorkomt op dagelijkse basis.
Het gaat hem dan over zaken als het hinderen van andere passagiers, het belemmeren van de vlotte doorgang in de bus door kriskras neergesmeten boekentassen of bagage, eten of drinken (en uiteraard morsen) op een rijdende bus, roken, luide muziek spelen, kabaal maken en dergelijke.

Sensibilisering: Boekentassen en bagage kunnen een blok aan je been zijn, maar hoeven daarom niet het been van een medepassagier te breken. In een vliegtuig moet je toch ook je bagage opbergen, dus waarom niet op de bus of trein? Een broodje smos heet niet toevallig zo, het is het perfecte instrument om de kleding van een andere reiziger op ongewenste wijze te decoreren. Een beroepsbokser of een dame met een paraplu kunnen behoorlijk vinnig uit de hoek komen nadat je hun uitgaanstenue gedoopt hebt met een ferme scheut Red Bull.

Opzet spel: De participanten worden geconfronteerd met klauteren over boekentassen en reistassen, het niet doorschuiven, geurhinder van etenswaren, afval van flesjes, hinderen bij het in- en uitstappen, roken, …
Een avontuurlijke passage in de stijl van raiders of the last bus… De passage gaat tegen de tijd.

Doelstellingen: overlast op bus en tram, ben je er zelf van bewust dat misschien ook jij voor overlast zorgt, die de andere gebruikers van openbaar vervoer erg kan storen?
Door de regels van de vervoersmaatschappij en die van de elementaire beleefdheid te respecteren kan het reizen met andere sardines heel wat aangenamer worden.

Img 1624 2