Scholen/Overheden

De provincie West-Vlaanderen ondersteunt actief de overlastcampagnes van de gemeenten en steden, onder andere door het sponsoren van bierviltjes.
In Gent stelt het stadsbestuur: “Uit tal van studies - zo onder meer de veiligheidsmonitor van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - blijkt dat het onveiligheidsgevoel niet zozeer te wijten is aan de 'grote' criminaliteit maar aan allerhande vormen van overlast. Denk maar aan foutparkeren op fietspaden of dubbel parkeren, nachtlawaai, zwerfvuil, vandalisme, hondenpoep, sluikaffichage, enz...
Dergelijke vormen van overlast moeten in eerste instantie preventief worden aangepakt. Als preventie niet helpt, moet overlast krachtdadig bestreden worden.”

Overlast, in welke vorm dan ook, kan een bron van stress of ergernis zijn. Een feest bij de buren, een klussende flatbewoner die tot laat in de nacht aan het boren is of een muzikale buurman die op de onmogelijkste tijden zijn talenten op zijn drumstel botviert. Rondhangende jeugd in groepen bij de ingang van een winkelcentrum, in het park of op een andere voor het publiek toegankelijke plaats. Dealers op de hoek van de straat of in uw portiek. Graffiti, vandalisme en vernieling. Allemaal vormen van overlast.


Voornamelijk in de studentenbuurt en uitgangsbuurten komen er regelmatig klachten vanwege de bewoners betreffende overlast in diverse vormen, veroorzaakt door fuifnummers.
Vaak zijn mensen geneigd de schuld voor die overlast in de schoenen te schuiven van feestende studenten, die door hun linten en petten uiteraard veel meer opvallen dan andere feestbeesten.
Nu zijn studenten natuurlijk zeker geen heiligen, maar zij slepen wel het stigma mee dat voor het grootste deel wordt veroorzaakt door andere baldadige jongeren (en minder jonge vandalen).

Op vraag van het Antwerpse stadsbestuur werkte Overlastig vzw een sensibiliseringscampagne uit, die echter perfect bruikbaar is in alle studentensteden, groot en klein.
Voor alle steden is de strijd tegen overlast immers zeer belangrijk. De steden willen hun burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Prioritair zijn:
• Overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme
• Overlastgevende of brandonveilige publiek toegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs
• Storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.

Het is dan ook de bedoeling met onze campagnes verschillende doelen na te streven, in het bijzonder:
1. De sensibilisering van de nieuwbakken studenten, mogelijk voor het eerst onder de ouderlijke vleugels uit, en gewoonlijk nog niet voldoende biervast om mee te boemelen met meer gemarineerde zuipschuiten. Als er excessief veel alcohol wordt geconsumeerd, verdwijnt het beschavingsvernis al snel, en begint stoer doen bon ton te worden, met alle nefaste gevolgen vandien. Door hen van bij het begin van hun academische carrière vooral niet te betuttelen, maar wel met een knipoog te wijzen op de mogelijke gevolgen van uitspattingen, kan de sociale controle onder de studentenpopulatie geprikkeld en versterkt worden.
2. De sensibilisering van de uitbaters van kroegen en zalen, en van hun personeel, om iets meer controle te bewaren, en op die manier hun klanten beter te dienen.
3. De sensibilisering van de buurtbewoners, door hen attent te maken op het feit dat het niet persé de studenten zijn die het gedaan hebben.
4. De aandacht vestigen van de overheden op de specifieke noden van studenten en jongeren in het algemeen.
5. Het tot stand brengen van regelmatig overleg tussen alle betrokken partijen, om zo een beter inzicht te krijgen in de verzuchtingen en bekommernissen van alle deelnemers aan dat overleg.

Een dergelijke campagne moet informatief én ludiek zijn, om een maximaal effect te ressorteren. Daartoe kunnen verschillende middelen ingezet worden:
1. Informatieve folders.
2. Stickers die verzameld kunnen worden. Deze zelfklevers zijn zo ontworpen dat ze zelf niet kunnen gebruikt worden als sluikplakobject. Ze kleven uitstekend op de verzamelposter en binnenshuis, terwijl ze buiten nauwelijks plakken, en bij de eerste regenbui lossen en ontbinden.
3. Affiches waar die stickers op gekleefd kunnen worden.
4. Een website www.overlastig.be , waar zowel de acties kunnen worden opgevolgd als ideeën kunnen worden gespuid.
5. Badges, die op de kleding kunnen bevestigd worden.
6. Gadgets allerhande
7. Actieve en ludieke spelen op evenementen voor jongeren en studenten of op onderwijsinstellingen, zowel in hoger onderwijs als hoger middelbaar.

Voor de eerste campagnethema’s is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van pictogrammen met een ludieke verwijzing naar bekende filmtitels.