Over last gesproken

Missie

Het informeren en sensibiliseren van adolescenten en jongvolwassenen omtrent het voorkomen en verminderen van gedragingen en zaken die door de gemeenschap als storend en/of bedreigend kunnen worden ervaren, en aanleiding kunnen geven tot onenigheid, verstoring van de openbare orde en/of vervolging.
Het bevorderen van het harmonieus samenleven tussen jongeren en volwassenen.

Wie

Overlastig VZW is een groep van deskundigen die zich op vrijwillige of professionele basis inzetten ter beperking van overlast.
Samen met vrijwilligers vanuit de doelgroepen brengen zij oplossingen rond overlast en de bijbehorende dialoog.
Primordiaal bestaat dit uit sensibilisering door middel van ludieke spelen.

Ontstaan (wie zijn we?)

Het project ‘Overlastig’ is ontstaan in de schoot van de Antwerpse studentenbuurt.
Buurtregisseur Jef Cuyvers en Studiant VZW ondervonden de nood aan een duidelijke communicatie naar studenten en jongeren rond overlast.
Overlastig vzw, een groep van deskundigen die professioneel bezig zijn rond overlast. Samen met vrijwilligers van de doelgroepen (studenten en jongeren<peergrouping>), bieden zij antwoorden op maat ivm overlastvraagstukken.
Dmv ludieke spelen te creëren, trachten ze de doelgroepen te sensibiliseren.
Onze primaire doelgroep zijn jongeren tussen 15 en 25 jaar.
Onze secundaire doelgroep zijn de instellingen (scholen, jeugdhuizen, edm) waar jongeren samen komen.
Onze tertiaire doelgroep zijn de bewoners die moeten samenleven met de primaire en secundaire doelgroep

Sponsors

Zoals alle goede doelen kunnen wij niet van de hemelse dauw leven, laat staan al onze kosten dekken uit onze eigen zak.Vul hier de honingpot om sponsors te lokken.  

Hiervoor doen wij graag beroep op U, oh edele goedzak.

Uw zuurverdiende centjes zijn bij ons goed besteed...

Dus tast diep en spijs onze rekening en hou ons hoofd mee boven water.

Scholen/overheden

Geachte directie,

U wil graag uw studenten mee bewuster maken van hun omgeving en de overlast die zij eventueel berokkenen.

Wij helpen U hier graag bij!

Wij komen met onze overlast-bus tot bij U en ontvangen uw studenten op een thema (of enkele thema's) naar keuze. Op een ludieke wijze worden zij geconfronteerd met de overlast die zij soms onbewust veroorzaken en de risico's die zij daar soms bij lopen.

Jongere/Student

Hey toffe pee, farme griet!

Is onze overlast-bus al bij jullie gepasseerd?

Nee, overhaal dan onmiddellijk je zorg-leerkracht en directie!

Ja! Na zo'n toffe middag, voel je misschien de kriebels om zelf eens aan de andere kant te staan.

Geef je op als vrijwilliger!